Munford BK Varsity Boys vs Winterboro 12-13-16 - Lynn Swinford